jQuery plugin


Publicerat på GitHub

jQuery tillsammans med olika plugins utgör ofta en stor del av frontend på de hemsidor som jag och nästan alla andra skapar idag.

Jag har skrivit en del plugins själv och vill dela med mig av det som kan vara av nytta för andra. Publicering sker via GitHub.

jquery.inputfilter

Denna plugin kopplas till input eller textarea i formulär för att filtrera vilken typ av tecken som kan anges, tex bara siffror etc.
Dokumentation för hur den används samt länk till exempel finns på projektsidan.