Morriz.net


Denna webbplats

Webbplatsen morriz.net, dvs denna sida, handlar om mig och mina fritidsprojekt.

Sidan är i sin nuvarande form byggd i ASP.NET 4.5, MVC 5 med Bootstrap.

Den fungerar dock även som lekplats och ett ställe där jag kan testa nya idéer.