Björkstakatten


Webbplats bjorkstakatten.se

Jag har länge varit aktiv i föreningen Björkstakatten och har de senaste åren varit ansvarig för föreningens webbplats.

Jag har under denna tid gjort tre olika versioner av sidan varav den sista är responsiv. Flera funktioner finns för föreningens medlemmar som tex kan skapa annonser och publicera bilder.

Samtliga versioner har byggts i ASP.NET med MS SQL för datalagring. Den senaste är byggd i C# MVC med Bootstrap.

Sidan är fullt administrerbar online och besöks via https://www.bjorkstakatten.se/