Morriz utställningsadmin


Administrationsprogram för kattutsällningar [NEDLAGD]

Under tidiga 00-talet var behovet stort av ett nytt program för administration av kattutställningar i Sverige.

I samarbete med flera klubbar tog jag fram ett program för detta. Under några år användes det över hela landet och kom total ut i två olika masterversioner. Version 1.x skrevs i VB6 och version 2.x skrevs i VB.NET 3.5.

Då det svenska förbundet SVERAK tog fram ett eget program med kopplingar till stambok etc fanns det inte längre samma behov för ett ett program utvecklat av tredje part och när det beslutades att det var obligatoriskt blev projektet slutligen nedlagt.

Det var kul under de år som det varade.